^ Do góry ^

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Marzenna Opoka - Szewc

 

Wicedyrektorzy Zespołu Szkół

mgr inż. Anna Ciszewska

mgr Dorota Roman

 

 

Grono Pedagogiczne

 

język polski

mgr Mariola Kacperska

mgr Ewa Zauder

       mgr Beata Hetig- Jastrzębska

         mgr Aneta Owczarek

 język angielski

mgr Justyna Sochacka

 mgr Maja Milewska

mgr Angelika Domińska

       mgr Małgorzata Mikinka- Chrzanowska

  historia i społeczeństwo

mgr Mariola Kacperska

 matematyka

mgr inż. Marzenna Opoka- Szewc

     mgr Małgorzata Pytka

mgr Ewa Patora

 przyroda

mgr inż. Jolanta Orlicz

  mgr inż. Anna Ciszewska

 muzyka

mgr Bogumiła Połać

    mgr Magdalena Przybylska

 plastyka

mgr Bogumiła Połać 

 zajęcia komputerowe

   mgr inż. Jolanta Orlicz

 zajęcia techniczne

 mgr inż. Teresa Stawiana

 religia

mgr Halina Sapała

 wychowanie fizyczne

     mgr Paulina Lis- Marciniak

     mgr Artur Mrowicki 

mgr Ewa Balicka 

 edukacja wczesnoszkolna

mgr Renata Sadowska

          mgr Elżbieta Wojtaszek- Kaleta

mgr Magdalena Galant

mgr Sylwia Woźna

mgr Elżbieta Agier

edukacja przedszkolna

mgr Katarzyna Lasota

 przedszkole

mgr Katarzyna Kraska

mgr Milena Paciok

 pedagog szkolny

mgr Małgorzata Matuszczak

mgr Justyna Drzazga

 logopeda

mgr Justyna Pietrzak

 wychowanie do życia w rodzinie

mgr Monika Biernacka

 zajęcia świetlicowe

    Magdalena Bartnik

mgr Angelika Domińska

mgr Mariola Kacperska

mgr Ewa Lindner

mgr Halina Sapała

mgr inż Teresa Stawiana