^ Do góry ^

 

szkola1

    

 HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ORŁA BIAŁEGO

Chłopcy i dziewczęta,

Spójrzcie dookoła,

Tu jest dom rodzinny,

Do Was Polska woła.

Byście całym sercem,

Jej wiernie służyli,

I swe młode ręce

Polsce poświęcili

REF.

Więc droga Szkoło,

Kurowicka Szkoło,

Ty co uczyłaś,

Dziadków i ojców

Do krwi ostatniej

Za wolność bić się.

Więc droga Szkoło,

Kurowicka szkoło,

Naucz nas teraz,

Jak dla Ojczyzny

Rzeczpospolitej

Polskiej żyć.

1863 - Wydzielenie działki ziemi w Koloni Kurowice z przeznaczeniem na użytek szkolny. Budowa drewnianego budynku szkolnego. 
1933 - podjęcie decyzji o modernizacji istniejącego budynku szkoły. 
1934 - rozpoczęcie budowy jednopiętrowego budynku szkoły z 6-cioma izbami lekcyjnymi, kancelarią i mieszkaniem dla kierownika 
11 IX 1934- rozpoczęcie nauki w nowym, murowanym budynku szkoły. Podniesiono również stopień organizacji szkoły do 7- klasowej. 
1936 - 1939 - przed szkołą powstaje park. 
1939 - 1945 - podczas okupacji budynek przeznaczony zostaje na szkołę dla dzieci niemieckich 
1945 - 1947 - szkoła wraca w ręce Polaków 

 

Remont i przebudowa szkoły w latach 2005-2006

remont02remont01remont03mremont05

 

8 V 2007- nadanie szkole imienia Orła Białego 

nadanieim05więcej zdjęć...