^ Do góry ^

 

 

 

 

 

Plan zajęć edukacyjnych

Rok szkolny 2017/2018

I  SEMESTR

 

 

Czas trwania

Ia

IIa

IIIa

IIIb

IVa

IVb

IVc

Va

Vb

VIa

VIb

VIIa

VIIb

PONIEDZIAŁEK

1

7:30

8:15

z. wyr.

 

z.wyr.

g. kor

           

koło j. ang.

K

koło j. ang.

K

P1 Is mat/P2Is z. eko

M/B

z. w. j. pol/. koło j. ang.

P/SZ

geografia

57

j. polski

77

2

8:25

9:10

z

j. ang

z

z

mat.

K

j. polski

P

W - f

 

mat.

M

W - f

 

j. polski

A

religia

B

mat.

76

j. niemiec

70

3

9:20

10:05

z

z

z

z

W - f

 

przyroda

B

j. polski

P

j. polski

K

j. angielski

M

historia

A

j. polski

SZ

j. niemiecki

70

W - f

 

4

10:15

11.00

z

z

religia

z

przyroda

B

W - f

 

j. ang.

A

j. ang.

K

j. polski

P

mat.

M

j. ang.

52

W - f

 

W - f

 

5

11:10

11:55

j. ang

religia

z

z

j. polski

A

mat.

K

przyroda

B

muzyka

SZ

matematyka

M

j. ang.

52

g. wych.

P

W - f

 

historia

70

6

12:15

13.00

terapia

z

z

z

infor.

I

j. ang.

A

matematyka

M

W - f

 

religia

P

g. wych

K

muzyka

SZ

j. polski

56

mat.

77

7

13:10

13:55

           

technika

SZ

   

mat. Is

M

   

religia

K

matematyka

P

j. angielski

52

j. angielski

70

8

14.00

14:45

       

z.w. mat/chór

 

z. w. mat/chór

 

z. w. mat/chór

 

chór

 

chór

 

chór

 

chór

 

biologia

56

g. wych.

77

9

14.50

15.35

                             

z. w. j. ang.

52

z. w. j. ang.

52

WTOREK

1

7:30

8:15

terapia

g. kor

koło mat-infor

koło mat-infor

koło e.

 

koło e.

 

koło e.

 

koło e.

 

koło e.

 

koło e.

 

koło e.

 

j. polski

56

WDŻIs/ TIK IIs

77

2

8:25

9:10

z

z

j. ang

z

historia

P

religia

K

przyroda

B

mat.

M

muzyka

SZ

W - f

 

W - f

 

fizyka

57

religia

52

3

9:20

10:05

z

z

z

z

j. ang

A

historia

P

j. polski

B

religia

K

W - f

 

informatyka

I

historia

M

muzyka

IG

mat.

77

4

10:15

11.00

z

z

z

j. ang

j. polski

P

j. polski

K

mat.

M

j. ang.

A

przyroda

B

j. polski

SZ

j. polski

56

j. angielski

52

j. angielski

70

5

11:10

11:55

z

z

z

religia

W - f

 

mat.

M

W - f

 

przyroda

B

mat.

P

technika

SZ

przyroda

K

biologia

56

j. polski

77

6

12:15

13.00

religia

z.w

terapia

 

mat.

M

W - f

 

historia

P

j. polski

K

j. polski

A

przyroda

B

technika

SZ

W - f

 

j. polski

77

7

13:10

13:55

       

WDŻ Is

B

TIK Is

I

technika

SZ

j. polski Is

P

g. wych

A

mat. Is

M

mat IIs

K

W - f

 

fizyka

57

8

14.00

14:45

                   

WDŻ Is

B

WDŻ IIs

B

   

P1 IIs j ang

70

historia

52

 matematyka
 

9

14.50

15.35

                             

g. wych.

76

   

ŚRODA

1

7:30

8:15

koło m-p

koło  m-p

koło  m-p

koło  m-p/ z.w.

k. pol/k. mat./ k. hist.

 

k. pol/k. mat./k. hist.

 

koło pol/koło mat./ koło hist.

 

koło pol/koło mat./ koło hist./ z.w. j. ang.

 

koło pol/koło mat./ koło hist./ z.w. j. ang.

 

koło pol/koło mat./ koło hist.

 

koło pol/koło mat./ koło hist.

    matematyka      

2

8:25

9:10

z

z

z

z

przyroda

B

j. polski

P

j. polski

K

mat.

M

W - f

 

j. polski

A

j. polski

70

infor.

IIG

mat.

76

3

9:20

10:05

z

z

z

z

J polski

P

przyroda

SZ

j. angielski

A

j. polski

K

matematyka

M

matematyka

B

j. polski

70

j. polski

52

W - f

 

4

10:15

11.00

z

z

muzyka

z

g. wych.

P

j. angielski

A

mat.

K

W - f

 

przyroda

B

historia

SZ

mat.

M

chemia

57

infor.

IG

5

11:10

11:55

z

z

z

muzyka

j. ang

A

mat.

M

W - f

 

infor.

I

j. polski

P

religia.

K

plastyka

SZ

W - f

 

j. niem

70

6

12:15

13.00

z

j. ang

g. kor

religia

mat.

M

W - f

 

muzyka

P

j. angielski

A

plastyka

SZ

j. angielski

K

infor.

I

W - f

 

chemia

57

7

13:10

13:55

       

TIK Is

B

g. wych.

I

plastyka

SZ

religia

K

j. angielski

A

muzyka

M

j. angielski

P

mat.

76

biologia

56

8

14.00

14:45

       

muzyka

B

       

SKS

 

SKS

 

z.w. j. ang.

 

P1 Is z. eko/P2 IIs j. ang

 

plastyka

SZ

   

9

14.50

15.35

                             

religia

     

CZWARTEK

1

7:30

8:15

koło tech.

terapia/ koło tech

koło tech.

koło tech.

koło j. ang.

 

koło j. ang.

 

koło j. ang.

K

       

WDŻ Is

B

WDŻ IIs

B

W - f

 

z.w. z mat

77

2

8:25

9:10

z

z

z

j. ang.

mat.

K

j. polski

P

religia

I

mat.

M

j. polski

A

plastyka

SZ

przyroda

B

W - f

 

fizyka

57

3

9:20

10:05

z

z

z

z

technika

K

W - f

 

j. angielski

A

plastyka

SZ

matematyka

M

matematyka

B

j. polski

P

j. polski

77

j. polski

76

4

10:15

11.00

muzyka

z

z

z

j. polski

P

religia

K

mat.

M

W - f

 

j. angielski

A

j. polski

SZ

matematyka

B

j. angielski

77

j. angiel

76

5

11:10

11:55

z

muzyka

z

z

W - f

 

mat.

M

infor.

I

j. polski

P

historia

K

przyroda.

B

religia

SZ

j. niemiecki

70

geografia

77

6

12:15

13.00

j. ang.

 

religia

z

plastyka

SZ

muzyka

M

j. polski

P

przyroda

B

technika

K

W - f

 

W - f

 

mat.

76

historia

57

7

13:10

13:55

       

religia

K

WDŻ Is

A

TIK. Is/WDŻ IIs

B

historia

M

j. polski Is

P

W - f

 

W - f

 

religia

52

muzyka

IG

8

14.00

14:45

                   

z.w. j. pol.

z.w. j. pol.

 

z. w. j. pol.

     

geografia

57

religia

52

PIĄTEK

1

7:30

8:15

z. wyr

koło ang./ z.wyr.

koło j. ang./ z.w

koło j. ang/z.wyr.

k. pl./k. infor.

 

koło pl./koło infor.

SZ/I

koło pl./koło infor.

 

koło pl./koło infor.

 

koło pl./koło infor.

 

koło pl./koło infor.

 

koło pl./koło infor.

 

W - f

     

2

8:25

9:10

z

z

z

z

religia

A

plastyka

SZ

matematyka

M

g. wych.

P

w-f

 

przyroda

B

mat.

K

W - f

 

chemia

57

3

9:20

10:05

religia

z

z

z

j. polski

M

j. polski

K

g. wych.

A

przyroda

P

przyroda

B

W - f

 

W - f

 

chemia

57

mat.

76

4

10:15

11.00

z

religia

z

z

j. ang

A

matematyka

M

j. polski

P

W - f

 

informatyka

I

j. angielski

K

przyroda

B

historia

52

biologia

56

5

11:10

11:55

z

z

z

z

W - f

 

j. angielski

A

W - f

 

technika

B

religia

K

matematyka

M

Historia

P

j. polski

52

W - f

 

6

12:15

13.00

g. kor

z

j. ang

 

mat.

M

infor.

I

religia

K

j. polski

P

j. polski

B

j. polski

A

j. angielski52

52

mat.

76

plastyka

SZ

7

13:10

13:55

       

z.w. j. ang.

K

z.w. j. ang.

K

z. w. j. ang.

K

   

matem Is

M

j. polski

A

j. polskiP

P

fizyka

57

geografia

56

8

14.00

14:45

                           

P1Is z Eko/P2 Is mat

B/M

P1 IIs z eko

B

TIK Is/WDŻ IIs

57/56

j. polski

77

9

14.50

15.35

                                   

koło fiz-chem.

57

koło fiz-chem.

57